Informatiebijeenkomsten 23 mei en 30 mei.

Informatiebijeenkomsten 23 mei en 30 mei.

Het is zover. Op dinsdag 23 mei en 30 mei organiseren wij de informatiebijeenkomsten voor Barrahûs. Op deze avond vertellen wij meer over de opzet van het project, de mogelijkheden, de kavelprijzen en het verdere proces rondom de verkoop van de kavels.Let op: de...
Informatiebijeenkomsten 23 mei en 30 mei.

We zetten stappen voor Barrahûs

Het is zover. De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan Barrahûs vastgesteld. In de komende weken is er nog ruimte om in beroep te gaan tegen de plannen. Komt er geen beroep binnen? Dan hebben we een onherroepelijk bestemmingsplan. Dan kan er ook echt gebouwd worden...
Update Ontwerp bestemmingsplan Middelsee fase 2 en Barrahûs

Update planning Barrahûs

Het is 1 december geweest. De ter inzage periode voor het ontwerpbestemmingsplan is verstreken. We hebben verschillende zienswijze binnen gekregen op dit plan. We gaan hier de komende weken een antwoord op schrijven. Dit wordt de reactienota.Het ontwerpbestemmingsplan...
Ontwerp bestemmingsplan ter inzage

Ontwerp bestemmingsplan ter inzage

Eind 2021 heeft het voorontwerp bestemmingsplan “Leeuwarden – Buurtschap Barrahûs onderdeel van Middelsee“ ter inzage gelegen. Alle inspraakreacties zijn in een reactienota verwerkt. We kunnen door met de volgende stap, het ontwerp bestemmingsplan.  Ontwerp...