Update planning Barrahus

Update planning Barrahus

Het voorontwerpbestemmingsplan Barrahus heeft ter inzage gelegen. Er zijn verschillende reacties binnengekomen. We zijn nu bezig om hier een antwoord op te geven. Dit doen we in een reactienota. Hieronder lees je een globale planning van de stappen die we de komende...