Update planning Barrahus

Het voorontwerpbestemmingsplan Barrahus heeft ter inzage gelegen. Er zijn verschillende reacties binnengekomen. We zijn nu bezig om hier een antwoord op te geven. Dit doen we in een reactienota.

Hieronder lees je een globale planning van de stappen die we de komende maanden gaan nemen:

Maart/april: ontwerpbestemmingsplan 6 weken ter inzage
Voor de zomer: besluitvorming/vaststelling gemeenteraad

Als er geen beroep wordt aangetekend tegen het vastgestelde bestemmingsplan dan verwachten we dat na de zomer 2022 (eind september) de loting van de kavels kan plaatsvinden.