Ontwerp bestemmingsplan ter inzage

Ontwerp bestemmingsplan ter inzage

Eind 2021 heeft het voorontwerp bestemmingsplan “Leeuwarden – Buurtschap Barrahûs onderdeel van Middelsee“ ter inzage gelegen. Alle inspraakreacties zijn in een reactienota verwerkt. We kunnen door met de volgende stap, het ontwerp bestemmingsplan.  Ontwerp...