Ontwerp bestemmingsplan ter inzage

Eind 2021 heeft het voorontwerp bestemmingsplan “Leeuwarden – Buurtschap Barrahûs onderdeel van Middelsee“ ter inzage gelegen. Alle inspraakreacties zijn in een reactienota verwerkt. We kunnen door met de volgende stap, het ontwerp bestemmingsplan. 

Ontwerp bestemmingsplan
Vanaf vandaag (donderdag 20 oktober 2022) tot en met donderdag 1 december 2022 ligt het ontwerpbestemmingsplan “Leeuwarden – Buurtschap Barrahûs onderdeel van Middelsee” met bijbehorende stukken ter inzage.

Vanaf vandaag  kunt u het plan hier inzien: Publicatie-ON-Barrahus.doc