Ontwerp bestemmingsplan ter inzage

Ontwerp bestemmingsplan ter inzage

Eind 2021 heeft het voorontwerp bestemmingsplan “Leeuwarden – Buurtschap Barrahûs onderdeel van Middelsee“ ter inzage gelegen. Alle inspraakreacties zijn in een reactienota verwerkt. We kunnen door met de volgende stap, het ontwerp bestemmingsplan.  Ontwerp...
Update Barrahus

Update Barrahus

In ons laatste nieuwsbericht gaven we aan dat we hoopten dat we het bestemmingsplan van Barrahus nog voor de zomer ter inzage konden leggen. Dat is helaas niet gelukt. De aanpassingen die we nog moeten doorvoeren door de wijzigingen in de regelgeving over stikstof...
Hoog tijd voor een update!

Hoog tijd voor een update!

In onze laatste bericht van begin dit jaar gaven we een globale planning over de besluitvorming van het bestemmingsplan. Door aangepaste regels rond stikstofberekeningen bij het indienen van een bestemmingsplan was het de afgelopen weken nog niet mogelijk om...
Ontwerp bestemmingsplan ter inzage

Update planning Barrahus

Het voorontwerpbestemmingsplan Barrahus heeft ter inzage gelegen. Er zijn verschillende reacties binnengekomen. We zijn nu bezig om hier een antwoord op te geven. Dit doen we in een reactienota. Hieronder lees je een globale planning van de stappen die we de komende...
Voorontwerp bestemmingsplan Barrahûs

Voorontwerp bestemmingsplan Barrahûs

Het voorontwerp van het bestemmingsplan van Barrahûs ligt sinds vorige week ter inzage. De ontwikkeling tot woonwijk, en ook de keuze voor organische gebiedsontwikkeling, past niet binnen de kaders van het geldende bestemmingsplan. Om dit juridisch-planologisch te...
Uitnodiging informatiebijeenkomst Barrahus

Uitnodiging informatiebijeenkomst Barrahus

De ontwikkeling van Barrahûs krijgt steeds meer vorm. We gaan binnenkort het voorontwerp bestemmingsplan ter inzage leggen. Dit is een goed moment voor een informatieavond over Barrahûs. Wij nodigen jou daarom van harte uit voor de bewonersavond Barrahûs op...