Voortgang Barrahûs fase 1

Op 20 juni was het zover! Na twee informatieavonden in mei kon er eindelijk in de Harmonie worden geloot voor een kavel in Barrahûs. Door notaris Mark Jonker Roelants werd aan alle 37 inschrijvers een volgnummer toegekend. Niet om op een grote kaart een al ingetekende kavel te kiezen, maar om een volgorde te bepalen waarin de inschrijvers zelf de grootte en plek van hun kavel bepalen en daarmee ook de tracés van de wegen. In verband met de onzekerheid over de toekomstige ligging van de wegen en de beperkte beschikbare ruimte is gestart met de eerste 18 inschrijvingen uit de loting.
Met wensen variërend van 300 m2 tot ruim 2.000 m2 per kavel stond direct al vast dat dit niet tot een standaard woonwijk zou leiden, maar tot een uitdagende puzzel. In drie bijeenkomsten is door de inschrijvers en de gemeente samen de basis gelegd voor de eerste fase van Barrahûs. Ook de nummers 19 en 20 van de reservelijst hebben inmiddels hun plek gevonden.Voor de nog resterende ruimte geldt dat uit wordt gegaan van de wegen zoals die nu zijn ingetekend. Met de vastlegging van de eerste kavels begint voor de eerste groep het verder uitwerken van het eigen kavelplan en uiteraard het ontwerp van de woning. Met de inschrijvers op de reservelijst worden in de komende periode de resterende (witte) ruimtes ingevuld.
Doorkijk fase 2
Met de grote belangstelling voor fase 1 is ook de wens naar voren gekomen om snel een start te maken met de tweede fase. We verwachten om eind september hierover meer duidelijkheid te kunnen verschaffen. Met name in verband met eventueel noodzakelijke voorbelasting van het gebied, de randvoorwaarden vanuit archeologische waarden en natuurlijk de ervaringen uit de eerste fase.