Voorontwerp bestemmingsplan Barrahûs

Het voorontwerp van het bestemmingsplan van Barrahûs ligt sinds vorige week ter inzage.

De ontwikkeling tot woonwijk, en ook de keuze voor organische gebiedsontwikkeling, past niet binnen de kaders van het geldende bestemmingsplan. Om dit juridisch-planologisch te kunnen regelen, is het opstellen van een nieuw bestemmingsplan voor deze locatie noodzakelijk.

Je vindt het voorontwerp hier:

https://Leeuwarden.tercera-go.nl/MapViewer/Default.aspx?id=NLIMRO008006028BP00-VO01

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/view?planidn=NL.IMRO.0080.06028BP00-VO01