Update planning Barrahûs

Het is 1 december geweest. De ter inzage periode voor het ontwerpbestemmingsplan is verstreken. We hebben verschillende zienswijze binnen gekregen op dit plan. We gaan hier de komende weken een antwoord op schrijven. Dit wordt de reactienota.

Het ontwerpbestemmingsplan met de reactienota leggen we vervolgens voor aan de gemeenteraad om vast te stellen. Dit vindt aan het begin van 2023 plaats.  De vaststelling zal aan het einde van het eerste kwartaal van 2023 zijn. 

De kavelverkoop kan beginnen op het moment dat het bestemmingsplan is vastgesteld door de gemeenteraad. De verwachting is nu dat dit in het voorjaar van 2023 is.