Update Ontwerp bestemmingsplan Middelsee fase 2 en Barrahûs

In het begin van 2023 zetten we verschillende stappen in de besluitvorming en de ontwikkeling van Middelsee. Hoog tijd dus voor een update over alle ontwikkelingen.

Ontwerp bestemmingsplan Middelsee fase 2 en Barrahûs
Het bestemmingsplan Middelsee fase 2 heeft van 29 september tot 10 november 2022 ter inzage gelegen voor inspraak. Het bestemmingsplan Barrahûs heeft ter inzage gelegen van 20 oktober 2022 tot en met donderdag 1 december 2022. Er zijn verschillende reacties binnengekomen. Hiervoor hebben we een reactienota geschreven.

Voor beide plannen heeft het college van burgemeester en wethouders op 17 januari besloten om de plannen voor te leggen aan de gemeenteraad voor besluitvorming.

Hoe stelt de gemeenteraad de plannen vast?
De gemeenteraad neemt in drie stappen een besluit. In de eerste stap is er de mogelijkheid (voor indieners van een zienswijze) om in te spreken. Dit is de mogelijkheid om een bezwaar uit te leggen. Of juist de toegevoegde waarde van het plan toe te lichten aan de gemeenteraad.

Daarna gaat de gemeenteraad in debat over de plannen. In de derde stap volgt de besluitvorming.

De planning voor besluitvorming is op dit moment nog niet bekend. Is de datum bekend? Dan laten wij dat zo snel mogelijk weten.