Update Barrahus


In ons laatste nieuwsbericht gaven we aan dat we hoopten dat we het bestemmingsplan van Barrahus nog voor de zomer ter inzage konden leggen. Dat is helaas niet gelukt.

De aanpassingen die we nog moeten doorvoeren door de wijzigingen in de regelgeving over stikstof kosten helaas meer tijd dan verwacht. We hopen nu dat we in de loop van oktober meer kunnen vertellen over de planning.

De loting/uitgifte van de kavels kan pas nadat het bestemmingsplan is vastgesteld. De gemeenteraad stelt het uiteindelijk vast.