Disclaimer

Op het gebruik van deze projectwebsite (https://barrahus.nl) zijn de onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie
Gemeente Leeuwarden (Kamer van Koophandel: 59734817), streeft ernaar op deze projectwebsite altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hiertoe publiceren zij verschillende informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Gemeente Leeuwarden niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies.

Beperkte aansprakelijkheid
Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Gemeente Leeuwarden aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de projectwebsite en evenmin voor het niet goed functioneren van de projectwebsite. In het bijzonder zijn alle prijzen op de website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de projectwebsite of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen Gemeente Leeuwarden en de gebruiker van de website ontstaan. Gemeente Leeuwarden behoudt zich daarbij het recht voor om op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

E-mail
Gemeente Leeuwarden garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Gemeente Leeuwarden te corresponderen, accepteert u dit risico.

Hyperlinks
Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Gemeente Leeuwarden heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Gemeente Leeuwarden aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle publicaties en uitingen van Gemeente Leeuwarden op deze projectwebsite zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Gemeente Leeuwarden daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.