Bestemmingsplan Middelsee fase 2 én Barrahus onherroepelijk vastgesteld

Zowel het bestemmingsplan van Middelsee – De Werp fase 2 als het bestemmingplan van Barrahus is vastgesteld. Op 22 februari 2023 nam de gemeenteraad Leeuwarden hierover al een besluit. Vandaag werd duidelijk dat er geen beroep is aangetekend bij de Raad van State. Dat betekent dat beide bestemmingsplannen vanaf 4 mei 2023 onherroepelijk zijn vastgesteld.

Een flexibel plan
In 2021 is door de gemeenteraad het ontwikkelkader Middelsee – De Werp vastgesteld. Aansluitend is een stedenbouwkundig basisplan voor deelgebied Middelsee opgesteld en vertaald naar een bestemmingsplan voor definitieve vaststelling. Het basisplan bestaat uit een aantal deelgebieden met de stedenbouwkundige randvoorwaarden per deelgebied. De juridische kaders zijn vastgesteld, maar het blijft een flexibel plan. Een flexibel plan heeft als voordeel dat we sneller kunnen inspelen op de ontwikkelingen op de markt. 

Waar gaan we nu meer verder
Het bestemmingsplan geeft nu de ruimte om de deelgebieden verder uit te werken en door te gaan met de ontwikkeling van Middelsee. De insteek is op dit moment dat we in ieder geval verder gaan met het zuidelijk deel van Wetterstêd en De Fellingen.

Ook kijken we nu naar de ontwikkeling van enkele hofjes in de omgeving van Barrahûs en beleggershuur om extra versnelling te realiseren in betaalbare woontypen.

Naast deze buurten zijn er op dit moment ook vergevorderde gesprekken rondom voorzieningen in Middelsee. Zoals de invulling van de sportvelden, eerstelijns zorg en een supermarkt.

Daarnaast kunnen de plannen van Barrahûs, organisch ontwikkelen ook doorgaan. Hiervoor wordt voor geïnteresseerden op 23 mei een informatiebijeenkomst georganiseerd. Meer informatie hierover is terug te lezen op wwww.barrahus.nl.